Stöd till familjen

Till familjen erbjuder vi:

 • information till närstående och personal om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen
 • kris- och samtalsstöd till föräldrar
 • stöd i samarbete med andra myndigheter
 • information om samhällsservice och intresseorganisationer
 • synbedömning
 • träning; synträning, förflyttningsträning samt träning av kompensatoriska tekniker
 • psykosocialt och specialpedagogiskt stöd till barn/ungdomar, enskilt och i grupp
 • barnpsykologisk rådgivning
 • stöd till syskon och andra närstående
 • hjälpmedel
 • råd kring belysning, ergonomi och miljö
 • temakvällar för föräldrar och närstående
 • datoranpassningar via Syncentralens datateam
 • kontinuerlig uppföljning