För ögonläkare

Vi tar endast emot remisser från ögonläkare.


Kriterier för remittering till Stockholms syncentral

Remittera när personen i fråga bedöms ha en synnedsättning, det vill säga att ett eller flera av nedanstående kriterier uppfylls:

  • om synskärpan med bästa korrektion på bästa ögat inte är bättre än 0,3
  • om det finns inskränkningar i synfältet (bifoga kopior på synfältsschabloner om sådana finns)
  • om det krävs högre addition än 4,0 för att kunna läsa 5 punkter
  • om det finns andra defekter i synfunktionen (beskriv då kortfattat vad det är som gör att remiss skickas)

Remiss

Remisserna skickas till:

Stockholms Syncentral Sodexo
Box 121 84
102 25 Stockholm

Telefon: 08-5788 5700

Remiss för ögonläkare (Öppnas i nytt fönster)

 

Remissuppgifter

Uppgifter som behöver framgå i remissen till Stockholms Syncentral (Öppnas i nytt fönster)