Hjälpmedel

Datateamet handlägger samtliga datorärenden för Stockholms Syncentral.


Datateamets uppdrag är att förskriva individuellt anpassade datorlösningar till dig med synnedsättning, ge support på förskrivna hjälpmedel, samt utbilda användarna enligt uppgjord utbildningsplan.

För att få hjälp av Datateamet måste du vara inskriven på Stockholms Syncentral. Du kan då kontakta oss genom att vända dig till din synpedagog eller direkt till oss på Datateamet.