Seniorteamet

Chef:

Åsa Ahlbom
asa.ahlbom@sodexo.com

Administratör:

Alexandra Herlin
alexandra.herlin@sodexo.com

Förrådsman:

Jan Källmodin
jan.kallmodin@sodexo.com

IT-pedagoger:

Jan Hadroli
jan.hadroli@sodexo.com

Ylva Lagerstedt
ylva.lagerstedt@sodexo.com

 

Kuratorer:

Carina Lundin
carina.lundin@sodexo.com

Susanne Bähr
susanne.bahr@sodexo.com

Susanne Jidesund Hagberg
susanne.hagberg@sodexo.com

Leg. optiker:

Harriet Hedling
harriet.hedling@sodexo.com

Helena Redborg
helena.redborg@sodexo.com

Kristina Barkelind
kristina.barkelind@sodexo.com

Lena Östrand
lena.ostrand@sodexo.com

Moa Axelsson
moa.axelsson@sodexo.com

Terese Herlin
terese.herlin@sodexo.com

Medicinska sekreterare:

Eva-Maria Goding
eva-maria.goding@sodexo.com

Karin Löfman
karin.lofman@sodexo.com

Synpedagoger:

Anna-Karin Agerberg
anna-karin.agerberg@sodexo.com

Annika Magnusson
annika.magnusson@sodexo.com

Charlotta Storm
charlotta.storm@sodexo.com

Freja Lindqvist
freja.lindqvist@sodexo.com

Ingela Berg
ingela.berg@sodexo.com

Jeanette Roth
jeanette.roth@sodexo.com

Josefin Malmlöf
josefin.malmlof@sodexo.com

Kerstin Jevall
kerstin.jevall@sodexo.com

Margareta Felczuk Öjercrantz
margareta.ojercrantz@sodexo.com

Maria Jonsson
maria.jonsson@sodexo.com

Mikaela Andström
mikaela.andstrom@sodexo.com

Ulrika Avenäs
ulrika.avenas@sodexo.com

Åsa Nordlander
asa.nordlander@sodexo.com