Seniorteamet

Vi erbjuder rehabilitering för dig som har en synnedsättning och är 65 år och uppåt.

Rehabiliteringen utformas i samråd med dig och sker både individuellt och i grupp.
Exempel på insatser kan vara utprovning och inträning av synhjälpmedel, träning i vardagliga aktiviteter med eller utan hjälpmedel, rådgivning och information, psykosocialt stöd.

I seniorteamet arbetar optiker, synpedagoger, kuratorer, IT-pedagoger, och administratörer.

Vi samarbetar bl.a med ögonsjukvården, kommunala syn-och hörselinstruktörer och SRF.