Vuxen Kontaktuppgifter

Chef:

Åsa Jidell
asa.jidell@sodexo.com

Administratör:

Eva Carlsson

eva.carlsson@sodexo.com

 

Instruktör:

Susanna Dahlin

susanna.dahlin@sodexo.com

IT-pedagoger:

Hinni Hreinsson
hinni.hreinsson@sodexo.com

Patrik Lindlöv
patrik.lindlov@sodexo.com

Kuratorer:

Christian Fabien

christian.fabien@sodexo.com

Ingrid Hammarström
ingrid.hammarstrom@sodexo.com

Sara Nordgren
sara.nordgren@sodexo.com

 

Leg. fysioterapeuter:

John Sundholm
john.sundholm@sodexo.com

Lena Larsson
lena.larsson@sodexo.com

Leg. optiker:

Jeanett Palmér
jeanett.palmer@sodexo.com

Karin Windén
karin.winden@sodexo.com

 

Synpedagoger:

Eva Widén

eva.widen@sodexo.com

Josefin Mebius
josefin.mebius@sodexo.com 

Music Paradorn

music.paradorn@sodexo.com


Naila Bushra

naila.bushra@sodexo.com

Sabina Pedram
sabina.pedram@sodexo.com