Råd och tips - vuxna/äldre

Bra att känna till för seniorer.


Hemtjänst / Syn- och hörselinstruktör / Ledsagare

I Stockholm ”Äldre direkt”, tel. 08-80 65 65 övriga kontaktar sin kommun. För ledsagning kontakta även Väntjänsten, pensionärsorganisationer m.fl. Färdtjänst Kontakta handläggaren i din kommun/stadsdel. Läkarintyg krävs. Sjukresor Tala med din vårdgivare.

SL - ledsagning / tid / tillgänglighet / anmäl fel o brister

Tillgänglighetsnummer 020-120 20 22  

SJ - ledsagning vid biljettbeställning

Telefon: 0771-75 75 75 

BUSS Cityterminalen - ledsagning

Telefon: 08-762 59 97 

Nummerupplysning – kostnadsfri

Telefon: 020-36 46 56 (info & anmälan) 

Programtablå Radio

Telefon: 020-69 69 69 

TV

Telefon: 08-784 20 00

Personlig service klockan 14.00 -19.00

Taltidningar

Kontakta aktuell tidning för att höra om den finns som taltidning.

Talböcker

Finns på ditt kommun-/stadsdelsbibliotek Stadsbiblioteket

Telefon: 08-508 311 60 / 311 68 

SRF – Synskadades Riksförbund

Telefon: 08-39 90 00

Vill du bli medlem, ring tel. 08-462 45 00 för information (Stockholms & Gotlands län). 

Almåsa Rekreation för synskadade

Telefon: 08-500 404 80

Hagabergs folkhögskola Rehabiliteringskurser för äldre

Telefon: 08-550 910 51