Seniorteamet

Seniorteamet vänder sig till dig som är 65 år eller äldre.


Innan du kommer till oss har en ögonläkare konstaterat att du behöver våra insatser och skickar då en remiss.

När vi fått remissen kallar vi dig till ett besök, där vi tillsammans bedömer och planerar vilka insatser vi kan erbjuda utifrån dina egna behov, önskemål och förutsättningar.

Vårt mål är att ge dig en god habilitering/rehabilitering som leder till ökad livskvalitet och självständighet.

Vi har en unik kompetens och vi satsar på ett professionellt mottagande som präglas av respekt, lyhördhet och omtanke så du ska känna dig väl omhändertagen.