Rapportera avvikelser

Sedan juni 2012 är Sodexo AB i sin helhet kvalitetscertifierat enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.


Vår kvalitetscertifiering är ramverket för hur vi kvalitetssäkrar våra verksamheter med tydliga rutiner för hur vi arbetar med kvalitetsfrågor.         

Det innebär att vi har fastställda rutiner för vår verksamhet, uppsatta mål och ett avvikelsehanteringssystem där uppföljning ingår som en mycket viktig del i vårt arbete med ”ständiga förbättringar”.

Det betyder att du som kund vet vad du kan förvänta dig av oss som leverantör av hjälpmedelstjänster.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Om du upplever att vi brister i vår service eller vårt åtagande är vi tacksamma om du fyller i avvikelseblanketten och skickar in den till oss. Det hjälper oss i vårt förbättringsarbete.

Om du är vårdgivare behöver vi ha information om händelser där hjälpmedel varit inblandade. Du fyller då i händelserapporten och skickar till oss.


Sekretesspolicy

Dina personuppgifter kan användas av Sodexo till att hantera dina förfrågningar. Dessa personuppgifter behandlas legitimt av Sodexo i informationen om sina tjänster.

Dessa personuppgifter behandlas av behöriga personer inom Sodexokoncernen och kan delas med externa serviceleverantörer, även i länder som inte anses ha tillräckligt hög skyddsnivå. Om en extern serviceleverantör skulle bli engagerad skapas kontrakt som säkerställer att sådana leverantörer följer gällande strikta sekretessregler och lämpliga garantier tas fram för att säkerställa tillräcklig skyddsnivå.

I enlighet med gällande lag kan du utöva dina rättigheter för personuppgifter.

För mer information, se vår Sekretesspolicy.

https://se.sodexo.com/home/online-data-protection-policy.html  (Öppnas i nytt fönster)