Beställning av taklyft

Tillvägagångssätt för att projektering och beställning av taklyft

Förskrivare

Vid projektering och beställning av taklyft hänvisar vi i första hand regionens förskrivare till beställningsportalen, se rutin i beställningsportalen. Önskas en konsultation ska det skickas in i Take Care för förskrivare som har tillgång till Take Care. Är du regionförskrivare och inte har tillgång till Take Care ska konsultation skickas på post eller faxas in till Sodexo.

Förskrivare inom kommun och privata vårdgivare kan använd nedanstående rutin och blanketterna:

Steg 1 Projektering taklyft
Steg 2 Beställning taklyft

Förskrivare beställer taklyft och projektering via beställningsportalen. Konsultation tillsammans med konsulent sker som vanligt via blankett:

Konsultation Beställning av taklyft

Konsultation Beställning av taklyft

När du vill beställa projektering alternativt beställning i beställningsportalen finns följande förskrivningsunderlag att välja bland:

  • Projektering taklyft, rak skena eller fristående
  • Projektering taklyft, med travers
  • Beställning taklyft med rak skena eller fristående
  • Beställning taklyft med travers

Alternativ A - Förskrivaren vill ha en projektering/hembesök tillsammans med montör

Förskrivaren lägger ordern projektering i portalen. Förskrivaren kontaktas av tekniker. Under projektering/hembesök får förskrivaren reda på vilken skena och motor som skall beställas i portalen (se aktuellt förskrivningsunderlag).

Alternativ B - Förskrivaren önskar konsultation av konsulent och montör

Förskrivaren skickar in en konsultation till konsulent, ett ärendenummer skapas. Förskrivaren kontaktas av konsulent för bokning av hembesök tillsammans med konsulent och montör.

Under projektering/hembesök får förskrivaren reda på vilken skena och motor som skall beställas i portalen (se aktuellt förskrivningsunderlag). Förskrivaren anger ärendenumret på aktuell förskrivningsunderlag.