För dig som arbetar inom kommun/privat

Information om förskrivning och beställning av hjälpmedel till dig som arbetar som förskrivare inom kommunal eller privat vårdgivare

Förskrivare

OBS! Det är inte helt klart om förändringarna kommer att träda i kraft redan 1 februari 2024.

Vissa kommuner har valt att använda sig av sina egna beställningssystem där upphandlade sortiment från Sodexo finns. I dessa fall hänvisar vi till att beställningar ska ske från kommunernas egna beställningssystem.

Frågor och svar

Beställ via Sodexo kundportal

Mer information om att beställa via Sodexo kundportal