Kvalitet och miljö

Information om Sodexos kvalitet och miljöcertifiering.


Kvalitetscertifiering

Sedan juni 2012 är Sodexo AB i sin helhet kvalitetscertifierat enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001. Vår kvalitetscertifiering är ramverket för hur vi kvalitetssäkrar våra verksamheter med tydliga rutiner för hur vi arbetar med kvalitetsfrågor.         

Det innebär att vi har fastställda rutiner för vår verksamhet, uppsatta mål och ett avvikelsehanteringssystem där uppföljning ingår som en mycket viktig del i vårt arbete med ”ständiga förbättringar”.

Det betyder att du som kund vet vad du kan förvänta dig av oss som leverantör av hjälpmedelstjänster.

Miljöcertifiering

Sodexo AB:s samtliga verksamheter och tjänster i Sverige är 100 % miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen innebär bland annat att vi arbetar med ständiga miljöförbättringar både inom företaget och tillsammans med våra samarbetspartners.

För att läsa mer om Sodexos miljöarbete gå till:Sodexos hemsida

Dina synpunkter är viktiga för oss

Som ett led i vårt arbete att utveckla och förbättra vår verksamhet är vi tacksamma för dina synpunkter – positiva och negativa.

Lämna synpunkter