Enstaka ärende

Generell information och tillvägagångssätt vid ansökan om enstaka ärende

Förskrivare

Bedömning

När en förskrivare önskar förskriva ett hjälpmedel som inte ingår i vårt sortiment, kan förskrivaren ansöka om ett enstaka ärende. Innan ansökan skickas in bör förskrivaren ha haft en diskussion med hjälpmedelskonsulenten för behovsanalys och gemensamt bedömt att befintliga produkter i sortimentet inte passar för att tillgodose brukarens behov.

Utgångspunkten vid val av hjälpmedel är att brukarens behov ska tillgodoses med så enkla hjälpmedel och/eller enkla lösningar som möjligt. Även egenvård och fritt val enligt hjälpmedelsguiden ska ha beaktats.

Läs mer om egenvård på Vårdgivarguidens hemsida

Läs mer om fritt val på Vårdgivarguidens hemsida

 

Ansöka om enstaka ärende

Via TakeCare

För en fullständig ansökan måste förskrivaren fylla i en blankett för enstaka ärende i TakeCare och skicka in en beställning av konsultation.

Utan tillgång till TakeCare

Om förskrivaren saknar tillgång till TakeCare, skickas den ifyllda blanketten in i pappersform. Länk till blanketten finns nedan.

Posta blanketten till:
Sodexo Hjälpmedelsservice
174 88 Sundbyberg

Eller fax: 013 – 27 78 05

Blankett enstaka ärende.pdf