Förskrivning

Information riktad till förskrivare angående förskrivning av hjälpmedel

Förskrivare

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att brukarens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där brukaren själv är delaktig.

Alla som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen och vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva hjälpmedel.

Bedöma behov av hjälpmedel

 

Läs mer om regelverk vid förskrivning