Madrasser

I menyn finns ett antal instruktionsfilmer för de vanligaste madrasserna som ingår i vårt sortiment. Vi har delat upp filmerna så varje sortiment har sin egen sida.

Vi hoppas att dessa filmsekvenser kommer att underlätta vid utprovning, installation och enklare felsökning.

Filmerna ska ses som ett komplement till medföljande bruksanvisning.