Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka kända brister det finns i tillgänglighet för denna webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.


Tillgänglighetsredogörelse för Sodexo Hjälpmedelsservice

Sodexo Hjälpmedelsservice har åtagit sig att göra denna webbplats tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller: www.sodexohjs.se/ost

Status

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Nedan listas de brister som medför att webbplatsen inte fullt ut uppfyller lagkraven samt status för åtgärd.

Brister som särskilt kan påverka hjälpmedelsanvändare

 • Dialogen om Cookies kommer sist i läsordningen när den borde komma först.
  • Status: Dialog med leverantör pågår
 • Den rekommenderade ordningen på dialogens knappar är omvänd.
  • Status: Dialog med leverantör pågår
 • I den utfällda mobilmenyn är tabordningen delvis felaktig.
  • Status: Justeringar av webbleverantör planerad
 • Sökknappen eller sökfältet borde vara search-elementet
  • Status: Justeringar av webbleverantör planerad

Brister som kan påverka användare med nedsatt synförmåga

 • Färgerna i kakdialogknapparna får svag ej godkänd färg på hover/fokus
  • Status: Dialog med leverantör pågår

Brister som kan påverka alla användares förmåga till att uppfatta, förstå och hantera webbplatsen

 • Cookie-inställningar i sidfoten är kodad som en länk men öppnar en kakdialog som modal.
  • Status: Justeringar av webbleverantör planerad
 • Formulär med:
  • Dagens datum saknar instruktion för önskad inmatning
  • E-post bristfällig validering, godkänner ”1000” som giltig e-post
  • Telefonnummer bristfällig validering, godkänner ”abc” som giltigt telefonnummer
  • Status: Justeringar av webbleverantör planerad
 • Oväntat att sidhuvudets logotyp inte är klickbar, och därför är alt-text missvisande
  • Status: Justeringar av webbleverantör planerad

Åtgärdsplan för befintliga brister

Sidan lanserades under februari 2024 och kända bristande fel kommer åtgärdas under kvartal ett och två 2024. Det är prioriterat arbete för Sodexo att åtgärda detta så snart som möjligt.

Åtgärderna uppdateras löpande.

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är skapad den 15 mars 2024.

Tillgängligheten på webbplatsen har kontrollerats av extern tillgänglighetsexpert genom automatiska och manuella tester mot gällande lagkravspunkter.

Återkoppling och kontaktinformation

Stöter du på information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Välkommen att kontakta oss via mejl:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Länk till Myndigheten för digital förvaltning: Anmäl bristande tillgänglighet | Digg