Tens för gravida

Smärtor under graviditet och förlossning är något naturligt. Dock finns det sedan länge många olika metoder för att lindra denna smärta. De flesta metoder kräver antingen smärtstillande preparat vilket man kan vara tveksam till när man väntar barn eller också måste de utföras av speciellt tränad personal.


Hjälpmedelscentrum erbjuder en TENS-apparat för lindring av smärtor under graviditet och under förlossning. Smärtlidndring via TENS är en väl beprövad metod som använts i mödravården i många år. Nu erbjuder vi en produkt som är speciellt framtagen för att användas i samband med graviditet.