Madrassköp Privatperson

Vid beställning av vårdsäng finns möjlighet för brukare att vid behov köpa madrass från oss. Denna madrass kan endast beställas och levereras i samband med leverans av säng.


För att kunna beställa madrass till privatperson krävs det att man först beställer en säng. Därefter skickar man ifylld och signerad blankett till oss, märkt med ordernummer från sängbeställning.

Madrassblankett samt information om madrasserna finner ni nedan.

Blankett mailar man till orderservice.hjsost.se@sodexo.com. Blanketten måste vara oss tillhanda innan klockan 15.00 samma dag som sängbeställningen görs.

Observera att vi inte kommer ta emot madrassbeställning på telefon samt att vi ej kommer att behandla beställningsblankett som saknar ordernummer för säng eller som saknar underskrift.

Det finns även möjlighet att komma till vår butik för att köpa dessa madrasser.