Barn- och ungdomsteamet

Till oss kommer barn och ungdomar med synnedsättning i åldern 0-20 år. Våra insatser riktar sig till barnet/ungdomen, familjen, närstående och övriga i barnets nätverk. Insatser ges individuellt och i grupp.

I barnteamet arbetar optiker, synpedagoger, psykologer, kuratorer, IT-pedagoger, fysioterapeut och administratör.

Exempel på insatser: information om barnets/ungdomens synnedsättning och dess konsekvenser, kartläggning av barnets synfunktioner, psykosocialt stöd, rådgivning, motorisk kartläggning, synhjälpmedel.

Barn och ungdomar som även har kontakt med ett Habiliteringscenter får på Stockholms Syncentral insatser av synpedagog och optiker. Insatser från kurator, psykolog och fysioterapeut får barnet/ungdomen på sitt Habiliteringscenter.

I samråd med familjen samarbetar vi även med skolor och förskolor, kommunen, habilitering och hälsa, ögonsjukvården och Specialpedagogiska skolmyndigheten