Vuxenteamet

Vi erbjuder rehabilitering för dig som har en synnedsättning och är i vuxen ålder, från 20 år.

Rehabiliteringen utformas i samråd med dig och sker både individuellt och i grupp.
Exempel på insatser kan vara utprovning och inträning av synhjälpmedel, träning i vardagliga aktiviteter med eller utan hjälpmedel, rådgivning och information, psykosocialt stöd.

I vuxenteamet arbetar optiker, synpedagoger, psykologer, kuratorer, IT-pedagoger, punktskriftslärare, administratörer och fysioterapeuter.

I samråd med dig samarbetar vi bl.a med ögonsjukvården, försäkringskassa, arbetsförmedling och kommuner i Stockholms län, kommunala syn-och hörselinstruktörer och SRF.