Länkar

Alla länkar på denna sida öppnas i nytt webbläsarfönster.


ANNAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD / MYNDIGHETER

St Eriks ögonsjukhus

www.sankterik.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten

www.spsm.se

Myndigheten för tillgängliga medier

www.mtm.se

 

Habilitering och Hälsa

www.habilitering.se

Här finns även föreläsning om olika diagnoser exv CVI

www.habilitering.se/nyheter/filmad-forelasning-om-cvi

 

FÖRENINGAR / FRITID

 

SRF – Synskadades Riksförbund

www.srf.nu

Telefon: 08 - 39 90 00

 

Synskadades Riksförbund Stockholms- och Gotlands län

www.srfstockholmgotland.se

 

Unga med Synnedsättning, US Stockholm

stockholm.ungsyn.se

Stockholms och Gotlands län (USS). Bl a fritidsgård och andra aktiviteter.

 

Idrott – läger, simskola, prova på

www.parasport.se/stockholm

Idrottsskola, idrottsgrupp för ungdomar, simskola, läger, prova-på aktiviteter.

 

Aktiva Synskadade

www.aktivasynskadade.org

Riksförening med olika idrottsaktiviteter, helgverksamhet, läger, resor, syntolkad teater m. m.

 

Cykling - Tandemcykling

scf.se/paracykel

Möjlighet att prova på cykling med tandem och utbildade förare.

 

Fritidsnätet

www.fritidsnatet.se

Information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar i Stockholm.

 

Almåsa Rekreation för synskadade

www.almasakonferens.se

Telefon: 08-500 404 80

 

KURSER/ UTBILDNINGAR

 

Glimåkra folkhögskola

glimnet.se/pages/preparandkursen-unga-synnedsattning

En kurs för dig med synnedsättning som vill öka din självständighet inför vidare studier, arbete eller livet i stort.

 

Studera med funktionshinder.nu

www.studeramedfunktionshinder.nu

Tips och råd till personer med funktionshinder om hur studier kan underlättas med hjälpmedel eller anpassningar.

 

ÖVRIGT

SL

sl.se

SL-trafikens tillgänglighet - Ledsagning / tider / tillgänglighet / anmäl fel och brister

sl.se/sv/info/resa/tillganglighet/tillganglighet

Tillgänglighetsnummer: 020 - 120 20 22

 

SJ - ledsagning vid biljettbeställning

www.sj.se/sv/reseinfo/funktionsnedsattning.html

Telefon: 0771 - 75 75 75

 

Cityterminalen – ledsagning

www.cityterminalen.com/sv/Kundservice/For-funktionshindrade

Telefon: 08 - 762 59 97

 

Nummerupplysning – kostnadsfri

www.pts.se/sv/privat/telefoni/telefonitjanster-for-personer-med-funktionsnedsattning/kostnadsfri-nummerupplysning

Telefon: 020 - 36 46 56 (info & anmälan)

 

Glasögonbidraget för barn och unga

www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/glasogonbidrag-for-barn-och-unga2

BRIS - råd och stöd i frågar som rör barn och ungdomar.

www.bris.se

Barnens hjälptelefon: 0200 - 230 230

 

BRIS Vuxentelefon – stöd i frågor om barn/ungdomar.

Telefon: 0771 - 50 50 50

 

Ungdomsmottagning på nätet.

www.umo.se