Länkar

Alla länkar på denna sida öppnas i nytt webbläsarfönster.


ANNAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD / MYNDIGHETER

St Eriks ögonsjukhus:

www.sankterik.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten:

www.spsm.se

Myndigheten för tillgängliga medier:

www.mtm.se

Habilitering och Hälsa:

www.habilitering.se

Här finns även föreläsning om olika diagnoser exv CVI:

www.habilitering.se/nyheter/filmad-forelasning-om-cvi

FÖRENINGAR / FRITID

SRF – Synskadades Riksförbund:

www.srf.nu

Telefon: 08 - 39 90 00

Synskadades Riksförbund Stockholms- och Gotlands län:

www.srfstockholmgotland.se

Unga med Synnedsättning, US Stockholm:

stockholm.ungsyn.se

Stockholms och Gotlands län (USS). Bl a fritidsgård och andra aktiviteter.

Idrott – läger, simskola, prova på:

www.parasport.se/stockholm

Idrottsskola, idrottsgrupp för ungdomar, simskola, läger, prova-på aktiviteter.

Aktiva Synskadade:

www.aktivasynskadade.org

Riksförening med olika idrottsaktiviteter, helgverksamhet, läger, resor, syntolkad teater m. m.

Cykling - Tandemcykling:

scf.se/paracykel

Möjlighet att prova på cykling med tandem och utbildade förare.

Fritidsnätet:

www.fritidsnatet.se

Information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar i Stockholm.

Almåsa Rekreation för synskadade:

www.almasakonferens.se

Telefon: 08-500 404 80

KURSER/ UTBILDNINGAR

Glimåkra folkhögskola:

glimnet.se/pages/preparandkursen-unga-synnedsattning

En kurs för dig med synnedsättning som vill öka din självständighet inför vidare studier, arbete eller livet i stort.

Studera med funktionshinder.nu:

www.studeramedfunktionshinder.nu

Tips och råd till personer med funktionshinder om hur studier kan underlättas med hjälpmedel eller anpassningar.

ÖVRIGT

SL:

sl.se

SL-trafikens tillgänglighet - Ledsagning / tider / tillgänglighet / anmäl fel och brister:

sl.se/sv/info/resa/tillganglighet/tillganglighet

Tillgänglighetsnummer: 020 - 120 20 22

SJ - ledsagning vid biljettbeställning:

www.sj.se/sv/reseinfo/funktionsnedsattning.html

Telefon: 0771 - 75 75 75

Cityterminalen – ledsagning:

www.cityterminalen.com/sv/Kundservice/For-funktionshindrade

Telefon: 08 - 762 59 97

Nummerupplysning – kostnadsfri:

www.pts.se/sv/privat/telefoni/telefonitjanster-for-personer-med-funktionsnedsattning/kostnadsfri-nummerupplysning

Telefon: 020 - 36 46 56 (info & anmälan)

Glasögonbidraget för barn och unga:

www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/glasogonbidrag-for-barn-och-unga2

BRIS - råd och stöd i frågar som rör barn och ungdomar:

www.bris.se

Barnens hjälptelefon: 0200 - 230 230

BRIS Vuxentelefon – stöd i frågor om barn/ungdomar:

Telefon: 0771 - 50 50 50

Ungdomsmottagning på nätet:

www.umo.se