Annan hälso- och sjukvård/myndigheter

Här hittar du relevanta länkar till annan hälso- och sjukvård/myndigheter.


St Eriks ögonsjukhus:

www.sankterik.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten:

www.spsm.se

Myndigheten för tillgängliga medier:

www.mtm.se

Habilitering och Hälsa:

www.habilitering.se

Här finns även föreläsning om olika diagnoser exv CVI:

www.habilitering.se/nyheter/filmad-forelasning-om-cvi