BoU Gruppverksamhet

Tillsammans med vårdnadshavare gör vi en individuell bedömning ifall barnet/ungdomen har behov av att delta i någon gruppverksamhet som är aktuell hos oss.

Exempel på innehåll som kan förekomma i gruppverksamhet:

  • Lek och samspel
  • Motorik och rörelse
  • Självständighet
  • IT användning
  • Hjälpmedel

Barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringscenter vänder sig i första hand dit gällande gruppverksamhet.