Verksamhetsrelaterad avvikelse

Använd vårt avvikelseformulär för att skicka in din externa avvikelse. Du får ett svar av oss inom 10 dagar


Avvikelsen kan gälla väntetider, bemötande eller annat du inte är nöjd över i kontakten med oss på Stockholms Syncentral.

Inom 10 arbetsdagar blir du kontaktad av oss för återkoppling med referensnummer och namn på ansvarig handläggare.

 

Sekretesspolicy

Dina personuppgifter kan användas av Sodexo till att hantera dina förfrågningar. Dessa personuppgifter behandlas legitimt av Sodexo i informationen om sina tjänster.

Dessa personuppgifter behandlas av behöriga personer inom Sodexokoncernen och kan delas med externa serviceleverantörer, även i länder som inte anses ha tillräckligt hög skyddsnivå. Om en extern serviceleverantör skulle bli engagerad skapas kontrakt som säkerställer att sådana leverantörer följer gällande strikta sekretessregler och lämpliga garantier tas fram för att säkerställa tillräcklig skyddsnivå.

I enlighet med gällande lag kan du utöva dina rättigheter för personuppgifter.

För mer information, se vår Sekretesspolicy.

https://se.sodexo.com/home/online-data-protection-policy.html (Öppnas i nytt fönster)

Avvikelserapportering

Synpunkten avser

Dina kontaktuppgifter