Avvikelser

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande.

Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar.

Här kan du lämna synpunkter eller klagomål:

Mer information om dina rättigheter som patient (öppnas i nytt fönster):

Så fungerar vården / 1177 Vårdguiden Region Stockholm

 

Avvikelserapportering

Synpunkten avser