Professioner

Optiker

Utför synundersökning och provar ut optiska hjälpmedel.

Synpedagog

Kartlägger din synförmåga utifrån dina behov. Ger stöd och tränar olika vardagsaktiviteter med och utan hjälpmedel.
Synpedagogen ger också rådgivning och information till familj, anhörig eller andra i din omgivning.

Kurator

Ger psykosocialt stöd i form av stödjande samtal kring konsekvenserna av synnedsättningen, tex sorg-,kris- och motivationssamtal.
Kurator ger även rådgivning och samhällsinformation samt samverkar med andra instanser. Kurator erbjuder även stöd till närstående.

Psykolog

Erbjuder krissamtal och/eller psykoterapeutiska samtal som rör synnedsättningen och livssituationen.

IT-pedagog

Kartlägger patientens behov för anpassningar till de digitala enheter som används. It-pedagogen förskriver datorhjälpmedel i de situationer då anpassningar inte räcker till, samt utbildar på de hjälpmedel som förskrivs.

Fysioterapeut

Ger råd kring ergonomi, kroppskännedom och träning av fysiska funktioner kopplat till synnedsättningen.

Medicinsk sekreterare och administratör

Möter upp i receptionen, tar emot telefonsamtal, bokar besökstider, skickar ut kallelser.