Remisskriterier

Över 20 år

 • Om synskärpan med bästa korrektion på bästa ögat inte är bättre än 0,3.
 • Om det finns inskränkningar i synfältet (kopior på synfältsschabloner ska bifogas).
 • Om det krävs högre addition än 4,0 för att kunna läsa 5 punkter.
 • Om det finns andra defekter i synfunktionen.


Barn under 20 år

Remiss till Syncentralen kan utfärdas av ögonläkare när ett eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda. Avsaknad av syn på ett öga räknas inte som synnedsättning om det andra ögat har normal synfunktion.

 • Visus 0,3 eller lägre på bästa ögat på långt och/eller nära håll trots bästa korrektion.
 • Subnormal randmönstersynskärpa hos ett barn i låg ålder eller en person på tidig utvecklingsnivå.
 • Synfältsundersökning visar inskränkning som påverkar dagliga aktiviteter.
 • Vid kraniofaciala defekter som kraftigt försvårar tillpassning av glasögonbågar. Här kan Syncentralen utprova ett par glasögon, i de fall där det krävs teknisk specialanpassning av bågen.
 • Då ögonläkare finner ett synbeteende som tyder på synnedsättning hos ett barn i låg ålder eller en person på tidig utvecklingsnivå.
 • Andra betydande synfunktionsdefekter, vilka utgör ett hinder i vardagen. Beskriv utförligt.
 • Cerebral synnedsättning, förutsatt att verifierad hjärnskada föreligger.

 

Vi tar endast emot remisser från ögonläkare.

 

Remisser skickas till:

Stockholms Syncentral Sodexo
Box 121 84
102 25 Stockholm

Telefon: 08-5788 5700

Remiss för ögonläkare (Öppnas i nytt fönster)