Uppdrag

Stockholms syncentral drivs sedan 2017 av Sodexo. Sodexo driver verksamheten utifrån ett vårdavtal med Region Stockholm.

Syncentralen riktar sig till personer i alla åldrar med synnedsättning och blindhet enligt Världshälsoorganisationens, WHO:s gällande definition.

Patient som kommer till verksamheten ska ha remiss från en ögonläkare.

All personal på Syncentralen har tystnadsplikt. Vi journalför alla kontakter vi har med dig som patient. Du kan ta del av din journal via nätet på 1177.se (länken öppnas i nytt fönster).