Förskrivningsförändringar för EP-larm, TENS och inkontinensstimulatorer

Från och med den 1 februari 2024 tar Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) över Epilepsilarm, TENS-apparater och inkontinensstimulatorer. Detta innebär sortimentsförändringar för dig dom tidigare förskrivit från Sodexo. 


Förskrivningsförändringar för EP-larm, TENS och inkontinensstimulatorer från 1 februari

Från och med den 1 februari 2024 tar Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) över Epilepsilarm, TENS-apparater och inkontinensstimulatorer. Detta innebär sortimentsförändringar för dig dom tidigare förskrivit från Sodexo. 

Brukare som har fått en TENS-apparat förskriven via Sodexo Hjälpmedelsservice innan den 1 februari kommer att betala egenavgift kopplad till TENS till Sodexo även efter den 1 februari. 

För ytterligare information hänvisar vi till

Läs mer om förändringarna på MAH´s hemsida