Beställa

Information och riktlinjer vid beställning av hjälpmedel


Det kan variera hur du som förskrivare ska beställa ditt hjälpmedel. Valet av hjälpmedel du tänkt beställa, arbetsplatsen du arbetar på samt riktlinjer och avtal styr på vilket sätt din beställning ska utföras. 

Du kan beställa hjälpmedel från Sodexo Hjälpmedelsservice på följande sätt

  • Beställningsportalen
  • Sodexo kundportal 
  • Pappersbeställning 

Om du arbetar inom regionen

Läs mer om hur du beställer hjälpmedel inom regionen.

Om du arbetar inom kommun/privat

I samband med att nytt avtal med Region Stockholm inleds så uttrycker Region Stockholm en önskan om att Beställningsportalen inte fortsatt ska användas för kommunala behov. Förtroendeförskrivning på regionalt kostnadsansvar ska fortsatt ske genom Beställningsportalen. I de kommunala avtal Sodexo har inom hjälpmedelsområdet finns alternativa beställningsvägar avtalade och uppsatta.

Läs mer om hjälpmedel inom kommun.

 

Truckförare som lastar kartonger

 

Beställ via Sodexo kundportal

Information riktad till dig som är förskrivare och arbetar inom kommunal eller privat vårdgivare.