Utbildning

Sodexo hjälpmedelsservice erbjuder regelbundet utbildningar för förskrivare i syfte att öka kunskapen kring hjälpmedelsförskrivning, sittande ergonomi och möjligheter med olika hjälpmedel.


Sodexo Hjälpmedelsservice Stockholm erbjuder dig som förskrivare utbildningar i aktuellt sortiment, i metod och gällande regelverk som styr hjälpmedelsförskrivning. Vi erbjuder såväl fysiska utbildningar på plats hos oss, digitala utbildningar som uppdragsutbildningar. 

Vi erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar utifrån behov till personal inom vård och omsorg. 

 

        Tecknad man som undervisar elever

 

Sortiment och metodutbildningar

Tack till er alla som deltagit i förskrivarutbildningar under våren. Höstens utbildningsprogram 2024 - Planering pågår.

Förskrivare

Digitala utbildningar

Här visas de digitala utbildningar som vi erbjuder.

Förskrivare

Uppdragsutbildningar

Läs mer om uppdragsutbildningar

Förslag på utbildning?

Finns behov av någon utbildning som inte redan erbjuds?

Vänligen kontakta Sofia Mieden på telefonnummer: 076 502 52 17 eller maila till: sofia.mieden@sodexo.com