Utbildning

Sodexo hjälpmedelsservice erbjuder regelbundet utbildningar för förskrivare i syfte att öka kunskapen kring hjälpmedelsförskrivning, sittande ergonomi och möjligheter med olika hjälpmedel.

Förskrivare

Kriterier för att få delta på utbildningarna

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Du ska förskriva och beställa aktuellt sortiment från Sodexo Hjälpmedelsservice Stockholm.
  • Du ska som förskrivare har grundläggande kunskap i hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Vi rekommenderar generellt att du har gått någon av våra grundkurser gällande Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden.

Läs mer om behörighet till Beställningsportalen och länk till Socialstyrelsens utbildning

 

        Tecknad man som undervisar

Sortiment och metodutbildningar

Utbildningsprogram för våren 2024

Förskrivare

Digitala utbildningar

Här visas de digitala utbildningar som vi erbjuder.

Förskrivare

Uppdragsutbildningar

Läs mer om uppdragsutbildningar

Förskrivare

Förslag på utbildning?

Finns behov av någon utbildning som inte redan erbjuds?

Vänligen kontakta Sofia Mieden på telefonnummer: 076 502 52 17 eller maila till: sofia.mieden@sodexo.com