Rapportera avvikelse

Avvikelsen kan gälla fel på produkt, fellevererad produkt (fel artikel, fel antal, fel leveransadress), försenad leverans enligt avtal eller utebliven leverans.

Avvikelsen kan också gälla ärendehantering, bemötande, service, tillgänglighet eller annat som du som kund inte är nöjd med.

Avvikelsen registreras och vidarebefordras via e-post till ansvarig handläggare på Hjälpmedelsservice. Kopia skickas också till dig som rapportör, där avvikelsens referensnummer och namn på ansvarig handläggare framgår.

Senast inom 10 dagar blir du kontaktad av ansvarig handläggare för åtgärd.

Vid avvikelse gällande order/leverans kontakta även Supportcenter på telefon 08-5788 5200, knappval 3 eller mail Supportcenter.hjs@sodexo.com

Vänligen var noga med att fylla i korrekt ordernr, för att vi så snabbt som möjligt ska kunna härleda avvikelsen.

Om avvikelse inte är relaterad till specifik order vänligen skriv i ”Ordernr saknas” i fältet för ordernummer.

Avvikelserapport

Typ av avvikelse

Leverans

Rapportör