Tillbud medicintekniska produkter

Som vårdgivare har du en anmälningsskyldighet om tillbud eller negativ händelse drabbar din patient. Om en patient har skadats (negativ händelse) eller kunde ha skadats (tillbud) till följd av en medicinteknisk produkt som ägs av Sodexo ska du som vårdgivare göra en anmälan till oss så snart som möjligt.

Anmälan görs på följande blankett:
Händelserapport


Blanketten mailas till:
avvikelsehantering.SLS@sodexo.com

Anmälan till IVO görs om händelsen kan inrymmas under Lex Maria-anmälan eller Lex Sarah-anmälan
IVO´s hemsida.