Återlämna

Information om riktlinjer som gäller vid återlämning av hjälpmedel och vid flytt.


Återlämning

Om behovet av hjälpmedel upphör ska hjälpmedlet lämnas tillbaka till Sodexo Hjälpmedelsservice. Observera att återlämnade hjälpmedel skall vara väl rengjorda. 

Flytta med hjälpmedel

Om en hjälpmedelsanvändare flyttar finns det riktlinjer som man behöver förhålla sig till. Nedan finner du mer information om vad som gäller vid flytt och vilka hjälpmedel som eventuellt kan tas med och vilka hjälpmedel som behöver återlämnas.

 

         Person som återlämnar ett hjälpmedel

 

Återlämning av hjälpmedel

Information om vad som gäller vid återlämning av hjälpmedel

Flytt inom länet

Riktlinjer och tillvägagångssätt vid flytt inom länet

Flytt till annat län/region

Riktlinjer och tillvägagångssätt vid flytt till annat län/region