Sodexo Hjälpmedelsservice flyttar till ny lokal

Vi vill göra dig uppmärksam på att Sodexo Hjälpmedelsservice flyttar till nya lokaler i Spånga efter sommaren. Flytten är ett steg för att erbjuda ökad kundtillgänglighet och nöjdhet​ för både er brukare och vår personal.

Förändringen träder i kraft i början av september 2024.

Mer information kommer presenteras löpande.