Uppdatering gällande leveransstatus från Sodexo Hjälpmedelsservice

Uppdaterad information gällande leveransstatus från Sodexo hjälpmedelsservice Stockholm.


Den IT-störning som Sodexo Hjälpmedelsservice tidigare drabbats av är identifierad och åtgärdad. I slutet av förra veckan fortsatte arbetet med att säkerhetsställa leverans av de beställningar som påverkats och arbetet kommer även att fortgå denna vecka. 

Det kan fortsatt råda förlängda svarstider hos Supportcenter. 

För att säkerställa att leveranser sker så snart som möjligt så kan leveranser till enheter komma att ske en dag utanför ordinarie leveransdag. 

Om du upplever att en leverans inte kommit som den ska eller har en fråga eller synpunkt ber vi dig att kontakta Jeanette direkt på telefon 076-502 5438 eller via mail till Jeanette.jaderqvist@sodexo.com