Akut leverans

Akut beställning kan göras för behov så som livsuppehållande hjälpmedel eller hjälpmedel som behövs för hemgång från sjukhus.


Leveranser för akuta behov ska ske senast 24 timmar efter beställning.
Detta avser endast vardagar mellan 08:00-16:30.

Akut leverans används främst vid behov av

  1.  Livsuppehållande hjälpmedel.
  2. Att möjliggöra hemgång från sjukhus alternativt förhindra inläggning på sjukhus.

Beställa akut leverans i Beställningsportalen


Se till att huvudhjälpmedlet och tillbehöret som du beställer är grönmarkerat i Beställningsportalen. Om du beställer ett grönmarkerat huvudhjälpmedel och ett tillbehör med längre leveranstid kan inte leverans ske akut då beställningen inväntar det tillbehör som har längre leveranstid.

Behåll krysset i rutan: ”accepterar likvärdig”.

  1. I kommentarsfältet ”Leveranskommentar” i Beställningsportalen skriver du: ”Akut leverans” samt anledning till den akuta leveransen, datumet för hemgång om brukaren ska skrivas ut från sjukhus och namn på den konsulent som du eventuellt har pratat med.

  2. Ring därefter Supportcenter på 08-5788 5200, knappval 3. Uppge referensnumret på din beställning och att det gäller en akut leverans.

Alternativ till akut leverans:

  • Utkörning på ordinarie kördag. Ange som kommentar på beställningen att du önskar leverans nästkommande ordinarie kördag.

Förskrivare med kommunkundnummer

All transport utanför ordinarie kördag bekostas av kommunen. Det gäller alla hjälpmedel oavsett hyra/förskrivning. Faktureringsadress måste anges.