Leveranstider

Leveranstider för hjälpmedel. Leveranstiden skiljer sig åt beroende på om hjälpmedlet är markerat för kort leveranstid (gröna), medellång leveranstid (gula) eller lång leveranstid (röda).


Samtliga artiklar som visas i systemet har en leveranstidsmarkering. Denna är ingen exakt angivelse utan finns där för att ge en indikation över vilken leveranstid en viss artikel har. De olika färgmarkeringarna för leveranstid innebär följande:

  • Grön/Cirkel – Kort leveranstid
  • Gul/Triangel – Eventuell kort leveranstid
  • Röd/Kvadrat – Längre leveranstid

Obs! Den artikel som har längst angiven leveranstid i en given beställning styr leveranstiden på hela beställningen. Därför kan man separera en beställning som innehåller artiklar med olika leveranstid i olika beställningar grupperade efter leveranstid. Detta för att vara säker på att få de varor som är satta till kort leveranstid så snart som möjligt.

Leveranser av hjälpmedel med kort leveranstid

Beställning av hjälpmedel med kort leveranstid (grönmarkerade i beställningsportalen) skall vara Supportcenter tillhanda senast kl 10.00 en arbetsdag före ordinarie leveransdag. Detta gäller under förutsättning att ”Accepterar likvärdiga artiklar” är ikryssad vid beställningen.

Observera att eventuella justeringar på hjälpmedel, tex ändring av sitthöjd på en rullstol, förlänger leveranstiden eftersom hjälpmedlet då måste hanteras på verkstan.

Bashjälpmedel levereras till enheterna.

Hämtning av hjälpmedel

Beställning av hämtning av hjälpmedel skall vara Supportcenter tillhanda senast kl 10.00 en arbetsdag före ordinarie hämtningsdag enligt körturlista.

Bashjälpmedel hämtas på enheterna.

Leveransdagar

Information om vilken dag vi levererar hjälpmedel till din kommun/stadsdel.