Förändrade beställningsvägar för kommunala vårdgivare

Information om förändringar vid förskrivning och beställning av hjälpmedel till dig som arbetar som förskrivare inom kommunen.


OBS! Det är inte helt klart om förändringarna kommer att träda i kraft redan 1 februari 2024.

Vissa kommuner har valt att använda sig av sina egna beställningssystem för beställning via Sodexo. I dessa fall hänvisar vi till att beställningar ska ske från kommunernas egna beställningssystem.