Hjälpmedel inom kommun

Information till dig som arbetar som förskrivare och vill beställa hjälpmedel med kommunalt kostnadsansvar.

Förskrivare

De hjälpmedel som förskrivs med kommunalt kostnadsansvar beställs via Sodexo kundportal. Vissa kommuner har valt att använda sig av sina egna beställningssystem där upphandlade sortiment från Sodexo finns. I dessa fall hänvisar vi till att beställningar ska ske från kommunernas egna beställningssystem.

Sodexo kundportal
I vissa fall förekommer inte alla hjälpmedel eller tillbehör i det aktuella beställningssystemet, du kan då behöva skicka in en pappersbeställning för att beställa dessa hjälpmedel. Du som beställer med kommunalt kostnadsansvar kan även beställa sådant som ligger utanför upphandlat sortiment om din arbetsgivare godkänner detta. 

Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör
Köp av hjälpmedel

 

Frågor och svar

Beställ via Sodexo kundportal

Mer information om att beställa via Sodexo kundportal