Bakgrund

Mer information om Sodexo Hjälpmedelsservice Stockholm


Sodexo har arbetat med hjälpmedelsverksamhet sedan 2003


Vi har provat ut och skräddarsytt hjälpmedel till tusentals personer, allt med målet att förbättra livskvaliteten i vardagen för brukarna. Våra lokaler i Sundbyberg norr om Stockholm rymmer serviceverkstad, lager, utprovning- och utbildningslokaler. Våra hjälpmedelskonsulenter och tekniker har specialistkunskaper för att möta både brukare och förskrivares behov. Vi utbildar personal inom landsting, kommuner och privata vårdgivare så som assistansbolag och hemtjänst.

Vi vill att våra tjänster ska vara det bästa alternativet för den enskilde människan, för företaget, miljön och ekonomin.

Våra hjälpmedelskonsulenter och servicetekniker provar och väljer noggrant ut varje hjälpmedel. De ska vara hållbara, säkra, lätta att använda och kunna användas av olika åldersgrupper.

Vi vill göra skillnad. Därför har all personal genomgått utbildning i service och bemötande. Det kan verka självklart men vi tror att det är de små detaljerna som gör skillnad. Vi vill att personer som kommer till oss ska känna sig väl bemötta och få hjälpmedel som anpassats efter just deras behov.

Vi har servicetekniker som åker ut till brukarna och vi erbjuder telefonrådgivning. Vid akuta lägen hjälper vi snabbt till med reparation och transport av hjälpmedel.

När ett hjälpmedel inte längre behövs eller måste bytas ut skickar vi det till vår rekonditionering. Sitsar tvättas eller byts ut, det putsas och skruvas och hjälpmedlen blir som nya igen. När behov uppstår kommer de till användning igen och igen – det gynnar både miljö och ekonomi.

Hjälpmedel är en stor bristvara på flera håll i världen och människor med funktionshinder har svårt och begränsande vardagsliv på grund av sitt funktionshinder. Vi är därför glada över vårt samarbete med utvalda organisationer och stiftelser, Human Bridge och Vaggan, som bedriver hjälpmedelsverksamhet i andra delar av världen. Vi kastar ingenting som vi ser kan få nytt liv någon annanstans. Vi skänker bland annat rullstolar, gånghjälpmedel och sängar.

Sodexo arbetar efter vår interna hållbarhetsplan ”Better Tomorrow Plan” som bland annat syftar till att minska negativ miljöpåverkan inom varje verksamhetsområde. Att källsortera är för oss en självklarhet. Vi har lastbilar som körs på biogas och försöker hitta transportfordon som drivs på alternativa bränslen. Vi mäter koldioxidutsläpp från bilarna så att våra chaufförer kan se om de kör enligt den utbildning som de fått i Sparsam körning. Sodexo har också en omfattande inköpspolicy för att säkerställa kvalitet och miljövänlighet, vi har också krav på att leverantörerna respekterar grundläggande arbetsrättsprinciper.

Vi jobbar hela tiden mot att utveckla oss och vår verksamhet – har du några synpunkter så tveka inte att kontakta oss!

För mer information om vår hjälpmedelsverksamhet kontakta gärna;
Joachim Hilding, Verksamhetschef

E-postadress: Joachim.hilding@sodexo.com