Byte av hjälpmedelsverksamhet

Tillvägagångssätt för att byta hjälpmedelscentral inom Region Stockholm


Sodexo Hjälpmedelsservice Stockholm har i uppdrag att ge hjälpmedelsservice till de som bor i norra delen av Stockholms län och Hjälpmedel Stockholm åt de om bor i södra delen av Stockholms län.

Flytt inom Stockholm

Om du flyttar från den södra sidan av Stockholm till den norra och din folkbokföringsadress ändras behöver du inte fylla i någon blankett för byte av hjälpmedelscentral. 

Om ditt hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm fungerar tillfredsställande kan du behålla det även om du flyttar till Sodexo hjälpmedelsservice upptagningsområde. 

Barn

Barn som är folkbokförda i södra Stockholm men som går i skola med behandlingsteam i norra Stockholm får sina hjälpmedel från Sodexo hjälpmedelsservice Stockholm om inte annat överenskommits.

För dig som är förskrivare

Om din patient önskar byta hjälpmedelscentral behöver du som förskrivare kontakta den hjälpmedelscentral som patienten önskar byta till för att informera om vilka förskrivna hjälpmedel som fortfarande är aktuella för behovet och vilka som bör köpas över den nya hjälpmedelscentralen.

Byte av hjälpmedelsverksamhet