Arbetsorder

Arbetsorder görs vid behov av service, reparation, montering eller anpassning. Information kring när och hur man lägger en arbetsorder.

Förskrivare

När behövs en arbetsorder

  • När hjälpmedel ska anpassas eller specialanpassas.
  • När ett tillbehör beställs eller när funktioner och inställningar ändras i efterhand.

När behövs det inte en arbetsorder

Om ett hjälpmedel beställs i samband med ovanstående behövs ingen arbetsorder. Vi monterar och utför anpassning innan leverans.

Hur beställer man en arbetsorder

För att göra en beställning av teknisk service behöver du fylla i en arbetsorder. Detta kan du göra direkt i beställningsportalen eller skicka in som en pappersbeställning om du inte har tillgång till beställningsportalen. Det är viktigt att du får med tydlig och viktig information gällande anpassningen.

Arbetsorder via Beställningsportalen

Välj ”Endast arbetsorder” om arbetsordern ej är kopplad till en beställning.
Fyll i registreringsnumret på det hjälpmedel som ärendet gäller och vad ni önskar få åtgärdat.

Arbetsorder utan tillgång till Beställningsportalen

Om du inte har tillgång till beställningsportalen så använder du följande blankett:

Arbetsorder – Teknisk service.

Blanketten mailas, faxas eller postas till Supportcenter.
Mail: supportcenter.hjs@sodexo.com
Fax: 013 – 27 78 05.
Postadress: Sodexo Hjälpmedelsservice, 174 88 Sundbyberg.

Var utförs montering/anpassning/reparation

I de flesta fall sker all teknisk service i våra lokaler i Hallonbergen och endast vissa reparationer görs i hemmet. Inför en anpassning/reparation kan vi även hämta in hjälpmedlet, utföra arbetet och sedan skicka tillbaka hjälpmedlet hem till brukaren. Brukaren är då utan hjälpmedlet i cirka 1 vecka.

Måste jag som förskrivare vara med

I de flesta fall behöver du som förskrivare vara med under besöket tillsammans med brukare och tekniker, om inget annat är överenskommet. Denna bedömning görs av tekniker.

Fellfällning av arbetsorder

Om det saknas relevanta uppgifter eller information kommer arbetsordern att felfällas. Du som förskrivare kan då redigera arbetsordern eller skicka in en ny.


Vad kan brukaren göra själv

Brukaren kan själv ringa in och boka en tid för reparation hos oss på Sodexo hjälpmedelscentral eller komma på en obokad tid vid akuta fel såsom punktering, laga bromsar, länkhjul, sidoskydd eller fylla däck med luft.