Flytt av säng

Betalningsansvar vid flytt av säng


När det gäller flytt av säng, beroende på olika omständigheter, gäller följande riktlinjer och kostnader:

Om hjälpmedelsanvändaren själv ombesörjer flytt av säng:

 • Brukaren ansvarar för att informera Sodexo Hjälpmedelsservice i god tid om flytten och ändrad adress.
 • Alla kostnader för eventuella skador som uppstår under flytten.
 • Brukaren bör beställa en funktionskontroll och besiktning av sängen innan den tas i bruk efter flytten. Vänligen ring 08-5788 5200, knappval 3 för mer information.

Vid anlitande av Sodexo Hjälpmedelsservice för flytt av säng:

 • Flytt av säng vid byte av bostad inom länet: 1790 kr inkl. moms.
 • Flytt av säng inom bostaden pga. ommöblering: 790 kr inkl. moms.
 • Flytt av säng från kommunalt boende till eget boende: 1790 kr inkl. moms.

Flytt till Särskilt Boende:

 • Förskrivaren bör kontakta det särskilda boendet för att avgöra om sängen ska flyttas med.
 • Om sängen flyttas med, ansvarar kommunen/boendet för flyttkostnader och övertagande av hyra för sängen.
 • Förskrivaren ansvarar för att informera om att debitering av flyttkostnad kommer att ske till en kostnad av 1432 kr exkl. moms.

Transport till skärgårdsöar utan fast förbindelse:

 • Vid transporter till skärgårdsöar utan fast förbindelse tillkommer faktiska kostnader för förbindelser med fastlandet.

Flytt av säng till adress utanför Region Stockholm:

 • Brukaren bör kontakta förskrivaren innan flytten.
 • Sängen/sänglyften lämnas tillbaka och ny förskrivning görs på den nya orten.

Vänligen kontakta Sodexo Hjälpmedelsservice vid ytterligare frågor eller för att arrangera en flytt.

Telefon: 08-5788 5200, knappval 3