Flytt till annat län/region

Om en hjälpmedelsanvändare flyttar från Region Stockholm måste Sodexo hjälpmedelsservice Stockholm bli meddelade om detta.


När en person meddelar att de kommer att flytta från Region Stockholm behöver hjälpmedelscentralen upprätta ett flyttärende till den nya regionen/kommunen.

Huvudregeln är att man får ta med sig det som är absolut nödvändigt, samt bashjälpmedel och att de hjälpmedel som kan återanvändas lämnas tillbaka till hjälpmedelscentralen innan flytt. Specialanpassade hjälpmedel är oftast lämpligast att ta med.

Personen får sedan nya hjälpmedel i den nya regionen/kommunen.

För att ett flyttärende ska upprättas kontaktar ni oss per telefon
08 57885200, knappval 1 eller skickar in flyttblanketten.

Detta ska göras i god tid innan brukaren ska flytta.

Blankett - flytt från Region Stockholm

Ifylld blankett skickas till:

Rådgivning
Sodexo Hjälpmedelsservice
174 88 Sundbyberg

Mer information om att flytta med hjälpmedel

Hjälpmedelsguiden - detta gäller vid flyttRutin för övertagande och fakturering av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt