Reklamera produkt

Rutin för att reklamera och återlämna felbeställd eller felaktig produkt.


Om produkten är felaktig eller felbeställd kontaktar du Supportcenter för att meddela detta. 

Email: supportcenter.hjs@sodexo.com
Telefon: 08-5788 5200, knappval 3.

Använd sedan nedanstående blanketter och skicka den tillsammans med produkten till Sodexo Hjälpmedelsservice.

Retur av reklamerad produkt
Retur av felbeställd produkt


Blanketten skickas tillsammans med produkten till:
Sodexo Hjälpmedelsservice
att: Arbetsledare Lager
Bruttovägen 9
175 43  Järfälla
OBS! Märk sändningen med ”Retur reklamerad/felbeställd produkt”