Flytt inom länet

Information om hjälpmedel vid flytt inom länet


Hjälpmedelsanvändaren ansvarar själv för kostnader i samband med flytt av hjälpmedel inom bostaden eller inom länet. Undantag är vissa fast monterade hjälpmedel som taklyft eller porttelefon som bekostas vid flytt inom länet. Personligt förskrivna hjälpmedel, som på grund av ändrad skolgång flyttas mellan skolor, bekostas av Region Stockholm. 
Hjälpmedelsguiden - detta gäller vid flytt