Digital rundvandring i våra lokaler

Rundvandring i Sodexos lokaler för utprovning av hjälpmedel.