Ledning

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen på Sodexo hjälpmedelsservice Stockholm


Joachim Hilding

Affärsområdeschef och verksamhetschef HSL

E-postadress: Joachim.hilding@sodexo.com


Malin Malmjärn

Verksamhetsutvecklare - kvalitet och utbildningsansvarig samt biträdande verksamhetschef HSL

E-postadress: Malin.malmjarn@sodexo.com


Jakob Lindblom

Verksamhetsutvecklare

E-postadress: Jakob.lindblom@sodexo.com


Sebastian Lind

Multisite Manager för verksamheten i Stockholm

Epostadress: Sebastian.lind@sodexo.com


Jeanette Jäderqvist

Site Manager lager och logistik samt Supportcenter

E-postadress: Jeanette.jaderqvist@sodexo.com


Malin Sundling

Kund- och marknadskoordinator

E-postadress: Malin.sundling@sodexo.com


Kerstie Eliasson

Produkt- och sortimensansvarig

E-postadress: Kerstie.eliasson@sodexo.com


Anna Bodin

Produkt- och sortimensansvarig

E-postadress: Anna.bodin@sodexo.com


Maria Carlsén

Inköpare

E-postadress: Maria.carlsen@sodexo.com


Agneta Rudbäck

Funktionsansvarig IT

E-postadress: Agneta.rudback@sodexo.com


Ludvig Acosta

Enhetschef Teknik

E-postadress: Ludvig.acosta.ext@sodexo.com


Krister Lundqvist

Arbetsledare Service

E-postadress: Krister.lundqvist@sodexo.com


Sofia Mieden

Arbetsledare Rådgivning

E-postadress: Sofia.mieden@sodexo.com


Anna Perkins

Arbetsledare Supportcenter

E-postadress: Anna.perkins@sodexo.com