Återlämning av hjälpmedel

Tillvägagångssätt vid återlämning av hjälpmedel


Om behovet av hjälpmedel upphör ska hjälpmedlet lämnas tillbaka till Sodexo Hjälpmedelsservice. Observera att återlämnade hjälpmedel skall vara väl rengjorda. 

Bashjälpmedel

Bashjälpmedel (t.ex. toalettstolsförhöjning, badbräda och gånghjälpmedel) lämnas på närmaste vårdcentral eller i receptionen hos Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 16 B i Sundbyberg.

Personligt förskrivna hjälpmedel

Skrymmande hjälpmedel (t.ex. rullstolar, duschstolar på hjul, golvlyftar, sängar, sängdävert, el-ryggstöd samt vissa barnhjälpmedel) hämtas utan kostnad av oss i hemmet. Finns bashjälpmedel går de med samma transport. Brukaren/anhörig ringer supportcenter på telefonnummer: 08-5788 5200, knappval 3 och beställer hämtning.

Förskrivare beställer hämtning i Beställningsportalen eller använder nedanstående blankett
Återlämning av hjälpmedel

Specialanpassade hjälpmedel

Vi önskar att förskrivaren beställer återlämning av dessa hjälpmedel i beställningsportalen eller via ovanstående blankett. Orsaken till detta är att vi vill undvika att specialanpassade hjälpmedel återlämnas utan att detta är förankrat med förskrivaren.

Hyrhjälpmedel för tillfälligt behov

Uppsägning av hyran och återlämning av hjälpmedlen görs i receptionen, Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 16 B i Sundbyberg. Om hjälpmedlet återlämnas till annan adress debiteras gällande transportkostnad.

Återlämning av hjälpmedel vid dödsfall

Vid återlämning av hjälpmedel vid dödsfall kan man som privatperson kontakta supportcenter på 08 5788 5200, knappval 3 för att beställa en hämtning av dessa, alternativt så kan du som förskriva skriva en arbetsorder för hämtning av hjälpmedel.