Hjälpmedelskonsulent

Kontaktuppgifter till konsulenter.


Sortimentsrådgivningen

För att få hjälp av en konsulent kontakta sortimentsrådgivningen på telefonnummer 08-578 852 00, knappval 1 eller skicka ett mail: sortimentsradgivning.hjalpmedelsservice.se@sodexo.com


Sortimentsspecifika frågor

För att få hjälp av en konsulent inom specifikt sortiment, vänligen se flikar till vänster om sidan. Om du har ett pågående ärende med en hjälpmedelskonsulent kan du kontakta denne direkt.